Könyvtárközi kölcsönzés

A könyvtárunk állományából hiányzó könyveket könyvtárközi kölcsönzés útján kérjük meg egy másik könyvtártól. Amennyiben könyvtárunk állományában az Ön által keresett dokumentum nem található meg, beiratkozott olvasóként lehetősége van ezt a szolgáltatást igénybe venni. A kért dokumentum kölcsönzési határidejét, és a kölcsönzés módját (kölcsönzés, ill. helyben olvasás) a dokumentumot küldő könyvtár szabja meg. Ha könyv elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját - amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg - Önnek kell megtéríteni a kárt.

Könyvtáraktól e-mail-en is elfogadunk kéréseket. E-mail cím: konyvtar@kerepes.hu 

Könyvtárközi kölcsönzés díja az érvényes postai díjszabás szerinti.